Per Thau

  • CEO, bestyrelses- og ledelsesrådgiver