Leif Kiil Sørensen

Redaktionssekretær

Leif Kiil Sørensen har været ansat på Kristeligt Dagblad siden 1995, først på Kirke & Tro-redaktionen og siden 2007 på debat- og kronikredaktionen.

Find også Leif Kiil Sørensen her: