<span>Henrik Reintoft Christensen</span>

Henrik Reintoft Christensen

  • Leder på Center for Samtidsreligion

Henrik Reintoft Christensen er lektor i religionssociologi på Aarhus Universitet. Hans forskningsområder fokuserer overordnet på religion i det offentlige rum, herunder religion i offentlige institutioner, forholdet mellem religion og politik og særligt forholdet mellem religion og medier.