Bettina Birk Jensen

  • Kbf. sognepræst
  • cand.theol., Københavns Universitet

Kbf. sognepræst i Husum Sogn og præsternes repræsentant i PU, Bispebjerg Brønshøj Provsti.