Chef

Kirkens Korshær
Ansøgningsfrist: 16.8.2021

Kirkens Korshær

Ny chef for Kirkens Korshær søges

Som chef for Kirkens Korshær bliver du øverste chef for en frivilligbåret medlemsbaseret organisation. Kirkens Korshær har gennem de seneste år været igennem en stor forandringsproces, som du skal være bannerfører for. Samtidig er du værdi- og kulturbærer og vores fremmeste fortaler for de stadig flere mennesker, vi hjælper i vores sociale arbejde i Danmark.

Du kommer til at stå på skuldrene af en stærk organisation – rig på historie og traditioner – og med en yderst engageret flok af frivillige og medarbejdere i ryggen.

Vores nye chef er kultur- og værdibærer
Vores arbejde hviler på det kristne menneskesyn, det folkekirkelige grundlag og tager udgangspunkt i værdierne omsorg, nærvær og respekt. Ethvert menneske er enestående og værdifuldt i sig selv. Derfor er vores mission at værne om vores medmennesker ved at give basal hjælp og ved at protestere mod social uretfærdighed og nedgøring af menneskets værdi. Vi tænker værdierne ind i alle dele af vores organisation og de skal også være kendetegnende for dig som menneske og i dit virke som chef. I Kirkens Korshær får den nye chef en stilling, hvor værdigrundlaget er en meget tydelig del af hverdagen. Vi har et tæt og givende samarbejde med den danske folkekirke, som du skal være med til at styrke og udbygge.

Solid ledelseserfaring nødvendig
Vores nye chef skal være en alsidig og erfaren chef, der kan begå sig med samme troværdighed og gennemslagskraft – uanset om det er i vores sociale arbejde, i en af vores genbrugsbutikker, i en strikkekreds, et menighedsråd, en fond, en virksomhed, en brancheorganisation eller en politisk sammenhæng. Du skal kunne tale dunder til omverdenen, når det er påkrævet - men samtidig skal du have en formidabel evne til at rumme forskellighed og se mangfoldighed som en styrke. Du kommer til at stå i front for en organisation, der i mere end 100 år har været der, hvor ingen andre er. En organisation, hvor vi faktisk allerhelst ville ønske, at vi ikke var nødvendige. Så længe, der er mennesker i Danmark, der kæmper med hjemløshed, misbrug, fattigdom, ensomhed og udsathed, er der behov for Kirkens Korshær.

Mulighed for udvikling
Du bliver leder for en organisation med 450 lønnede og 9.000 frivillige medarbejdere. En tredjedel af foreningens indtægter stammer fra vores 240 genbrugsbutikker. Resten af det økonomiske grundlag skabes af midler fra kommuner, puljer, erhvervsliv, fonde og donationer fra private. Du skal kunne lede gennem ledere – du har direkte ledelse af 10 – og deltage aktivt i udviklingen af Kirkens Korshær. Du kommer ind i en organisation, der netop har gennemført en stor strukturændring, der har haft til formål at bringe foreningen tættere sammen for at styrke vidensdeling og for at benytte ressourcerne bedst muligt. Du kommer ind i organisationen på et tidspunkt, hvor du selv kan være med til at præge en stor forandring og være med til at give krop og fylde til vores prioriteringer. Prioriteringer, som du selv bliver afgørende i, at vi når.

Om dig
Vi ønsker os en ny chef, der har følgende formelle kvalifikationer i orden:

• En videregående uddannelse på universitetsniveau – er du uddannet teolog, præst, præsteordineret eller ordineringsmulig er det en klar fordel.

• Solid og dokumenteret ledererfaring på chefniveau.

• Anerkendt, formel lederuddannelse.

• Erfaring fra og kendskab til ledelse af frivillige, sociale hjælpeorganisationer er et plus.

• Erfaring med og kendskab til strategisk- og økonomisk ledelse samt forandringsledelse.

• Erfaring med og villighed til at være en stærk stemme og personlighed i pressen og sociale medier. Personlige egenskaber

Vi ønsker os en chef, der er:

• Tillidsfuld og tillidsvækkende.

• Tålmodig, rummelig og parat til at protestere, når det er nødvendigt.

• God til at sætte rammer og motivere.

• Inddragende og lyttende.

• En stærk relationsskaber.

• Præget af lyst og vilje til samarbejde og dialog.

• Værdidrevet, positiv og optimistisk.

• Helheds- og fællesskabsorienteret.

• Strategisk tænkende og udviklingsglad.

Du skal kunne bære organisationen på dine skuldre og holde hånden under den. Du kan gå forrest, når det kræves, men nyder også at skabe rum for at andre kan folde sig ud og udvikle. Du tror på, at alle mennesker er lige meget værd og du kan se det store i det små – ligesom os.

Chefen skal være medlem af den danske folkekirke.

Tiltrædelse
Vi drømmer om, at du kan starte 1. november 2021 eller snarest derefter.

Frist
Du kan søge jobbet på job.nychef@kirkenskorshaer.dk inden mandag den 16. august kl. 12.00. Du bedes sende CV og ansøgning i en samlet pdf-fil. Samtaler Der bliver afholdt min. to runder samtaler. Hvis du bliver indkaldt til samtale, kan du forvente, at du vil møde hele eller dele af Kirkens Korshærs hovedbestyrelse. Første samtale afholdes den 15.-16. september, anden samtale afholdes den 27. september. Kandidater til samtale inviteres til online-test 17. september samt efterfølgende interview med ekstern konsulent den 20. september.

Kontakt
Generelle oplysninger kan fås fortroligt hos: Formand Ian Ørtenblad (30241014 / igmo@kirkenskorshaer.dk), næstformand Niels Otto Maibom (23447530 / n.maibom@kirkenskorshaer.dk) eller afgående chef for Kirkens Korshær, Helle Christiansen (29922050 / helle.christiansen@kirkenskorshaer.dk – dog ferie 12. -25. juli samt 2.-8. august)

Kirkens Korshær er en frivillig, social og folkekirkelig hjælpeorganisation. Vi hjælper socialt udsatte og nødstedte mennesker i Danmark - særligt mennesker med liv præget af ensomhed, hjemløshed, psykisk sygdom og misbrug. Kirkens Korshær er 450 ansatte og 9000 frivillige, som blandt andet driver varmestuer, herberger og genbrugsbutikker med glæde. Vores arbejde er baseret på det kristne menneskesyn og støttes af stat og kommuner, men finansieres grundlæggende af private midler, doneret af mennesker, som tror på den store værdi af de små, gode øjeblikke. Læs mere om Kirkens Korshær på www.kirkenskorshaer.dk